Anmälan

Anmälan

Anmälan till kurs/evenemang kan ske via vår hemsida. Anmälan följs av en bekräftelse via e-post från Dans och Yoga Center Lidingö. Tänk på att anmälan är bindande, men att den kan återtas enligt reglerna om ångerrätt i Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59).

Reglerna om ångerrätt beskrivs nedan. Vid anmälan och eventuellt återtagande av anmälan följer vi konsumentlagstiftningen.
Anmälan gäller endast en termin. Vill man fortsätta på en kurs måste man åter-anmäla sig.

Det går att prova på ett yoga-pass, förutsatt att man kontaktat yogastudion i förväg.

Har man deltagit på mer än ett yoga-pass räknas man som anmäld på kursen.

Om en deltagare under kursens gång beter sig på ett sätt som allvarligt stör undervisningen kan det i sällsynta fall innebära avstängning från undervisningen.

Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

Start och kallelse

Tidpunkt för terminens ordinarie kursstart är preliminärt angivna på hemsidan under Terminstider. Innan kurs startar får du en kallelse med uppgifter om adress till kurslokal, datum  och tid när kursen startar.

Kursavgift och betalning

Kursavgift för respektive kurs/evenemang finns angivet på yogastudions hemsida. Avgiften betalas antingen direkt via betalkort, eller via

avin/bokningsbekräftelsen som kommer via e-post i samband med bokningen där avgiften och förfallodatum framgår.

Betalning ska ske på sätt som följer av fakturan.

Vid behov av påminnelse om betalning debiterar vi dig en lagreglerad påminnelseavgift. Tvingas vi driva vidare ärendet till inkasso, har vi ett samarbete med Svea inkasso.

Vill du betala via Actiway – kontakta oss via e-post innan du gör bokningen.

 

Ångerrätt

Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att:

  • Meddela oss inom 14 dagar efter det att Dans och Yoga Center Lidingö har bekräftat att du har en plats reserverad på en kurs hos oss.

  • Meddelande om avbokning kan lämnas både skriftligen t ex, via brev eller e-post, och muntligen till centralkontoret: Högbergavägen 4, 18162 Lidingö, info@lidingodanscenter.se, telefon: 08-766 62 31. Mottagen avanmälan följs av skriftlig bekräftelse från oss via e-post, för att den ska gälla.

  • Meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om den kurs du är anmäld till.

  • Avbokar du din kurs enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften.

  • Om kursen har startat och du deltagit vid mer än ett kurstillfälle har du accepterat att avstå från ångerrätten.

  • Ångerrätten gäller inte för kulturevenemang såsom elevshower, workshops eller liknande. Anmälan är i dessa fall bindande och avgiften återbetalas därför inte vid avanmälan.

 

Återtagande av anmälan

Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande.

Om deltagare återtar sin anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan dag för start av kurs måste avanmälan ske skriftligt – via e-post till: anmalan@yogaochmeditation.se Vi tar då ut en administrationsavgift:

  • Vid återtagande senast 7 dagar före kursstart en avgift på 10 % av kursavgiften, dock lägst 100 kronor.

  • Vid återtagande senare än 7 dagar före kursstart, men innan dag för start, debiteras halva kursavgiften.

  • Vid återtagande samma dag som kursstart, eller senare, debiteras hela kursavgiften.

Om du avbryter en påbörjad kurs är du skyldig att betala hela kursavgiften. Om skälet till att du avbryter kursen är varaktigt studiehinder, såsom sjukdom, flytt från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ännu inte utnyttjade delen av kursavgiften. Vi utgår då från det datum vi får in avanmälan via e-post.

Frånvaro

Du kan ta igen missade tillfällen på yogakursen annan veckodag under samma termin, men inte få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du varit frånvarande.
Tvingas vi ställa in en kurs har du alltid rätt att återfå avgiften du har betalat. Om starten skjuts upp mer än en vecka har du rätt att återta din anmälan och återfå hela den betalda avgiften. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkten för sammankomsterna på ett för dig väsentligt sätt.

 

Under 18 år

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans personuppgifter för att göra en bokning.

Rulla till toppen